Asystent Instruktora SITS

Asystent Instruktora jest pierwszym stopniem szkoleniowym uprawniającym do samodzielnej pracy w zakresie nauczania i doskonalenia snowboardu w obrębie szeroko pojętej rekreacji ruchowej. Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych. Dzięki temu kursowi jego absolwent uzyskuje precyzyjną wiedzę i umiejętności, w jaki sposób nauczać ewolucji snowboardowych w ramach I i II stopnia sprawności SITS.

Poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Kurs trwa 6dni – 1550pln

Do kursu może przystąpić osoba:

– która ukończyła 18 lat

– posiada II lub III stopień sprawności SITS

– przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania snowboardu

– przedstawi oświadczenie o niekaralności

– ma konto użytkownika na portalu SITS

Ważność stopnia: Certyfikat ważny jest 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest zaliczenie 1 dniowej unifikacji, organizowanej przez Licencjonowane Szkoły Snowboardu SITS.

Kurs obejmuje:

– doskonalenie techniki jazdy z zakresu I, II sprawności snowboardowej
– prowadzenie wykładów teoretycznych 
– warsztaty serwisowe
– foto i wideo coaching
– prowadzenie zajęć na stoku z zakresu I i II st. sprawności snowboardowej
– przygotowanie i prowadzenie rozgrzewek
– egzamin teoretyczny i praktyczny
– metodyka i technika nauczania w snowboardzie z zakresu I i II st. sprawności snowboardowej
– zasady bezpieczeństwa na stoku, w snowparku jak i poza trasami

Uprawnienia:

 • prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie do poziomu I i II stopnia systematyki SITS
 • prawo do uczestnictwa w kursie Instruktora SITS
 • prawo do korzystania z OC instruktora gwarantowanego przez SITS (indywidualnie po opłaceniu składki członkowskiej – rocznej 70 zł)
 • możliwość zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS
 • Nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • W cenie kursu: egzamin, 1 poprawka egzaminu
 • Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji uczestnika z kursu, jedynie w przypadku odwołania kursu przez organizatora zaliczka zostanie zwrócona
 • Szkolenie nie pokrywa kosztów karnetów, wyżywienia, zakwaterowania oraz dojazdu
 • Szkoła nie zapewnia uczestnikom sprzętu potrzebnego do odbycia kursu (snowboard, kask itp.)
 • Podczas zajęć uczestnicy kursu mają obowiązek jazdy w kaskach, w przypadku ich braku instruktor prowadzący może usunąć kursanta z zajęć
 • Podczas zajęć uczestnicy kursu mają obowiązek zachować trzeźwość, w innym przypadku  instruktor prowadzący może usunąć kursanta z zajęć
 • W przypadku zgłoszenia się na dany kurs mniej niż 4 osób, kurs zostanie odwołany na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem
 • Asystent instruktora zawiera wszystkie elementy I i II  stopnia sprawności technicznej SITS
 • Cena kursu obejmuje ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu