III stopień sprawności SITS

Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych. Jego uzyskanie jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych ewolucji snowboardowych. Do kursu może przystąpić osoba posiadająca uprawnienia II stopnia sprawności SITS lub Asystenta Instruktora SITS. Daje możliwość przystąpienia do kursu na Asystenta Instruktora SITS.

Kurs trwa 6dni – 1150pln

Techniki zaawansowane

 • Skręt cięty WN
 • Śmig cięty
 • Skręt cięty tyłem
 • Skręt cięty kompensacyjny

Zaawansowane elementy Freestyle

 • Skok 180 FS i BS na skoczni
 • Skok 180  FS i BS z grabem na skoczni
 • FS boardslide na boxie

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany przesłać skan indeksu.
 • Kursant musi przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawniania snowboardu
 • Na poziomie I, II, III stopniu sprawności SITS zamiast legitymacji wydawane są indeksy szkoleń z indywidualnym numerem, które są niezbędne w całej karierze instruktorskiej
 • W pełnym kursie dodatkowo bezpłatnie: indeks szkoleń snowboardowych, egzamin, 1 poprawka egzaminu
 • Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji uczestnika z kursu, jedynie w przypadku odwołania kursu przez organizatora zaliczka zostanie zwrócona
 • Szkolenie nie pokrywa kosztów karnetów, wyżywienia, zakwaterowania oraz dojazdu
 • Szkoła nie zapewnia uczestnikom sprzętu potrzebnego do odbycia kursu (snowboard, kask itp.)
 • Podczas zajęć uczestnicy kursu mają obowiązek jazdy w kaskach, w przypadku ich braku instruktor prowadzący może usunąć kursanta z zajęć
 • Podczas zajęć uczestnicy kursu mają obowiązek zachować trzeźwość, w innym przypadku  instruktor prowadzący może usunąć kursanta z zajęć
 • W przypadku zgłoszenia się na dany kurs mniej niż 4 osób, kurs zostanie odwołany na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem, zaliczka w takim przypadku podlega zwrotowi
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje na czas jego trwania ubezpieczenie NNW
 • III stopień zawiera wszystkie elementy I i II stopnia sprawności technicznej SITS