Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Trochę biurokracji – czyli po co tyle zachodu? Dlaczego SITS?

Pod koniec 2015 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, która wynika z załącznika II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 Kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Ustawa ma na celu‚ wprowadzenie spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji (w naszym przypadku, w snowboardzie) nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustawa wprowadza jednolitą terminologię, a także wspólne zasady dotyczące nadawania kwalifikacji i zapewniania ich jakości poza oświatą i szkolnictwem wyższym.

Prace nad tworzeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) w sporcie, z ponad 30-toma związkami sportowymi i organizacjami, pod kierownictwem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczęły się w Grudniu 2016 r. Do prac od samego początku włączył się SITS co zaowocowało stworzeniem nowego Systemu Szkolenia SITS.

Ma on na celu wdrożenie nowych, wymagających standardów szkolenia, walidacji, certyfikacji oraz opisu odpowiednich kompetencji osób na nim funkcjonujących, również znacznie podnosi poziom i jakość prowadzonych w Polsce szkoleń snowboardowych. 

Dodatkowo, borykając się z problemami polskich instruktorów snowboardu w Europie, nowy system szkolenia oraz zdobywane certyfikaty z określonym poziomem PRK, urzeczywistniają rozpoznawalność kwalifikacji kadry instruktorskiej SITS poza granicami kraju, zwłaszcza w krajach alpejskich. 

System szkolenia SITS

Teraz odpowiadając na pytania jak się to wszystko ma do naszej rzeczywistości, szkoleń prowadzonych przez szkoły snowboardu i jak wygląda system szkolenia, zamieszczamy poniżej grafiki które pomogą zrozumieć wszystkie zmiany:

Poniżej wyjaśnimy jak rozumieć i czytać zamieszczoną wyżej grafikę:

Egzamin kwalifikacyjny na II stopień sprawności technicznej

Może do niego przystąpić każdy, kto uważa że jego jazda jest na wystarczającym poziomie który odpowiada II klasie SITS. Egzamin kosztuje 500zł i można do niego podejść w każdym momencie.

Posiadając ten stopień możesz podejść do kursu na III stopień sprawności SITS lub Asystenta Instuktora SITS.

Kurs II stopień SITS

Kurs trwa 5 dni i ma na celu przygotować z podstawowych technik jazdy do zaliczenia egzaminu na koniec. Na tym kursie uczysz się jeździć. Jest to pierwszy kurs obowiązkowy dla każdego kto chce rozpocząć przygodę ze snowboardem oraz w przyszłości zostać Instruktorem.

Posiadając ten stopień możesz podejść do kursu na III stopień sprawności SITS lub Asystenta Instruktora.

Kurs III stopień SITS

Kurs trwa 5 dni i ma na celu przygotować z zaawansowanych technik jazdy do zaliczenia egzaminu na koniec. Na tym kursie uczysz się jeździć.

Posiadając ten stopień możesz podejść do kursu na Asystenta Instruktora.

Kurs Asystent Instruktora – PRK 3

Kurs trwa 6 dni i ma na celu przygotować kursanta do pracy w szkole snowboardu i po pozytywnym zaliczeniu daje możliwość: prowadzenia jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie, szkolenia do poziomu II klasy SITS, pracy w stacjonarnej szkole pod nadzorem instruktora. Praca tylko w Polsce. Na tym kursie uczysz się uczyć.

Posiadając ten stopień możesz podejść do kursu na III stopień sprawności SITS lub Instruktora SITS.

Kurs Instruktor SITS – PRK 4

Kurs trwa 7 dni, obejmuje teorię i praktykę do zaliczenia na koniec. Możesz po tym kursie prowadzić zajęcia do poziomu III klasy SITS oraz prowadzić zajęcia w grupach. Praca tylko w Polsce. Na tym kursie uczysz się uczyć.

Posiadając ten stopień możesz podejść do kursu na Instruktora Zawodowego SITS.

Kurs Instruktor Zawodowy SITS – PRK 6

Centralny kurs prowadzony przez kadrę SITS

Kurs trwa 7 dni, obejmuje teorię i praktykę do zaliczenia na koniec. Możesz po tym kursie prowadzić zajęcia do poziomu III klasy SITS, w grupach, a także prowadzić zajęcia kadrowe do poziomu Asystenta. Praca w Polsce i za granicą. Na tym kursie uczysz się uczyć.

Posiadając ten stopień możesz podejść do kursu na Instruktora Wykładowcę SITS.

Jak Was oceniamy?

Wytyczne i kryteria oceny kursantów podczas egzaminów na poszczególne stopnie SITS. Aby zaliczyć dany kurs należy uzyskać odpowiednią ilość punktów z danych ewolucji, poniżej podajemy minimalny próg aby zaliczyć:

  • II stopień SITS minimum z każdej ewolucji – 6 pkt. 
  • III stopień SITS minimum z każdej ewolucji to 6,75 pkt. 
  • Asystent Instruktora minimum z każdej ewolucji to 6,5 pkt., plus pozytywna ocena z teorii. 
  • Instruktor SITS minimum z każdej ewolucji to 7,25 pkt.
  • Instruktor Zawodowy SITS minimum z każdej ewolucji to 7,5 pkt.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony stowarzyszenia pod adresem:

www.sits.org.pl