II stopień sprawności SITS

Kurs przeznaczony dla osób średnio-zaawansowanych i zaawansowanych. Jego uzyskanie jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych i średnio-zaawansowanych ewolucji snowboardowych. Daje możliwość przystąpienia do kursu na III stopień sprawności oraz do kursu na Asystenta Instruktora SITS.

Kurs trwa 6dni – 1150pln

Techniki średnio zaawansowane

 • Skręt ślizgowy tyłem
 • Skręt cięty
 • Skręt cięty NW
 • Przejazd różnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, różne ukształtowanie i przygotowanie stoku)

Średnio-zaawansowane elementy Freestyle

 • Skok 180 FS i BS na stoku w czasie jazdy
 • Noseroll, tailroll
 • Skok z grabem i Shifty – na skoczni
 • 50/50
 • BS boardslide
 • nosepress i tailpress na boxie

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany przed przystąpieniem do kursu stworzyć własny profil SITS na stronie: https://www.sits.org.pl
 • Kursant musi przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania snowboardu
 • Na poziomie I, II, III stopniu sprawności SITS zamiast legitymacji wydawane są indeksy szkoleń z indywidualnym numerem, które są niezbędne w całej karierze instruktorskiej
 • W pełnym kursie dodatkowo bezpłatnie: indeks szkoleń snowboardowych, egzamin, 1 poprawka egzaminu
 • W przypadku nie zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego na II stopień sprawności (pomimo poprawki), przed przystąpieniem do kolejnego egzaminu należy wnieść PEŁNĄ opłatę za egzamin 500 zł
 • Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji uczestnika z kursu, jedynie w przypadku odwołania kursu przez organizatora zaliczka zostanie zwrócona
 • Szkolenie nie pokrywa kosztów karnetów, wyżywienia, zakwaterowania oraz dojazdu
 • Szkoła nie zapewnia uczestnikom sprzętu potrzebnego do odbycia kursu (snowboard, kask itp.)
 • Podczas zajęć uczestnicy kursu mają obowiązek jazdy w kaskach, w przypadku ich braku instruktor prowadzący może usunąć kursanta z zajęć
 • Podczas zajęć uczestnicy kursu mają obowiązek zachować trzeźwość, w innym przypadku  instruktor prowadzący może usunąć kursanta z zajęć
 • W przypadku zgłoszenia się na dany kurs mniej niż 4 osób, kurs zostanie odwołany na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem, zaliczka w takim przypadku podlega zwrotowi
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje na czas jego trwania ubezpieczenie NNW
 • II stopień zawiera wszystkie elementy I i II stopnia sprawności technicznej SITS