I stopień sprawności SITS

Kurs nie jest obowiązkowy! Skierowany dla początkujących i dla osób, które chcą więcej czasu spędzić na snowboardzie. Kurs daje także możliwość poznania zasad i przepisów panujących na stokach.

Kurs trwa 4dni – 1000pln

dla osób początkujących (nie obowiązkowy)

Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem

 • Zakładanie sprzętu
 • Podnoszenie się i upadanie
 • Pozycja podstawowa i równowaga
 • Poruszanie się (płaski teren, stok)
 • Zwroty

Techniki podstawowe

 • Ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem
 • Jazda w skos stoku (przodem, tyłem)
 • Jazda w linii spadku stoku
 • Jazda wyciągiem
 • Skręt ślizgowy rotacyjny
 • Skręt ślizgowy
 • Skręt ślizgowy NW

Podstawowe elementy Freestyle

 • Półobrót i obrót płaski FS i BS ( na stoku)
 • Ollie, nollie, tail wheelie, nose wheelie
 • Skok prosty na skoczni

CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • Każdy uczestnik szkolenia powinien stworzyć własny profil SITS na stronie: https://www.sits.org.pl
 • Kursant musi przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania snowboardu
 • Na poziomie I, II, III stopniu sprawności SITS zamiast legitymacji wydawane są indeksy szkoleń z indywidualnym numerem, które są niezbędne w całej karierze instruktorskiej
 • W pełnym kursie dodatkowo bezpłatnie: indeks szkoleń snowboardowych, egzamin, 1 poprawka egzaminu
 • Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji uczestnika z kursu, jedynie w przypadku odwołania kursu przez organizatora (do 2 tygodni po odwołaniu)
 • Szkolenie nie pokrywa kosztów karnetów, wyżywienia, zakwaterowania oraz dojazdu
 • Szkoła nie zapewnia uczestnikom sprzętu potrzebnego do odbycia kursu (snowboard, kask itp.)
 • Podczas zajęć uczestnicy kursu mają obowiązek jazdy w kaskach, w przypadku ich braku instruktor prowadzący może usunąć kursanta z zajęć
 • Podczas zajęć uczestnicy kursu mają obowiązek zachować trzeźwość, w innym przypadku  instruktor prowadzący może usunąć kursanta z zajęć
 • W przypadku zgłoszenia się na dany kurs mniej niż 4 osób, kurs zostanie odwołany na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem, zaliczka w takim przypadku podlega zwrotowi
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje na czas jego trwania ubezpieczenie NNW